Program

Prvi dan konference (26. november) bo namenjen aktualnim plenarnim prispevkom s področja vključevanja Romov v družbo ter predstavitvi dobrih praks, med drugim bomo predstavili tudi rezultate projektov e-RR in Finally. Na okrogli mizi bomo spregovorili o predsodkih in stereotipih, ki jih pogosto nezavedno vnašamo v materiale in vsakodnevno delo ter razvijali kritični odnos do materialov, ki jih ponuja trg.

Tekom drugega dne (27. novembra) boste imeli možnost obiskati projektno tržnico z različnimi gradivi in projekti s področja izobraževanja, zaposlovanja, zdravja, kulture … V konferenčni dvorani boste lahko spremljali predstavitve strokovnjakov in praktikov, ki bodo spregovorili o svojih izkušnjah, predstavili svoje delo, gradiva …

Bogat in zanimiv program bo vključeval:

  • plenarni del,
  • okroglo mizo,
  • projektno tržnico,
  • delavnice,
  • predstavitve projektov,
  • kotiček za mreženje.

Projektna tržnica, kotiček za mreženje in predstavitve v konferenci dvorani bodo potekale vzporedno. Pripravili bomo tudi spremljevalni program.

Konferenca bo potekala v slovenskem in angleškem jeziku. Prvi dan bomo poskrbeli za simultano prevajanje, drugi dan pa bo na razpolago osebje konference, ki bo pomagalo pri sporazumevanju.