Projektna tržnica & predstavitev v konferenčni dvorani

V petek dopoldne vas prijazno vabimo na ogled projektne tržnice, na kateri si boste lahko ogledali različna gradiva, se pogovorili o izkušnjah z izvajalci projektov, navezali stike, zasnovali nove ideje … V konferenčni dvorani pa bodo istočasno strokovnjaki z različnih področij predstavljali svoje delo in izkušnje.

Vabimo vas, da tudi vi sodelujete s svojimi predstavitvami. Omogočamo vam:

 • predstavitev projektov in gradiv na stojnicah,
 • predstavitev v konferenčni dvorani, ki jo lahko pripravite na različne načine kot npr. predstavitev vaše prakse/projekta/gradiva s ppt predstavitvijo, video posnetkom, pripravite lahko razstavo, kulturni nastop …

Če želite na konferenci aktivno sodelovati, zapišite to v prijavni obrazec ali pa pišite na e-naslov err.project@ric-nm.si, kjer dobite tudi informacije o drugih možnostih za sodelovanje.

Obiskali boste lahko stojnice naslednjih projektov*:

 1. SRAP – Preprečevanje odvisnosti med mladimi Romi
 2. Zgodnja poroka – kultura ali zloraba?
 3. Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje II
 4. SORO – Sodelovanje za zdravje Romov
 5. e-RR  (e-Roma Resource)
 6. FINALLY – Finančna pismenost za Rome
 7. Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji
 8. Usposabljanje zdravstvenih delavcev za izboljšanje dostopa in kakovosti zdravstvenih storitev za migrante in etnične manjšine, vključno z Romi (MEM-TP)
 9. Romano Kher | Romska hiša
 10. Boljše možnosti romskih žensk na trgu dela
 11. Ready together – Pripravljeni skupaj
 12. Izboljšanje položaja romskih otrok v izobraževanju v Baranji
 13. Romska kultura na Slovaškem
 14. Rencont’roms nous – kulturni projekt
 15. REYN – Mreža za kakovostno vzgojo in izobraževanje romskih otrok
 16. Boljši skupaj za Rome na Hrvaškem/Platforma za vključevanje Romov v Medjimurju
 17. Dnevni center KHER ŠU BEŠI
 18. Dnevni center za romske otroke
 19. POU POUKA  – Romske pomočnice pri pouku

Predstavitve v konferenčni dvorani*:

 1. Raziskovalne in projektne aktivnosti, osredotočene na migrante na oddelku za javno zdravje, Daniela Kállayová, Univerza Trnava, Slovaška
 2. Antropološka, jezikovna in dialektološka raziskava o Romih v SPV (Nemčija), Center za izobraževanje, raziskovanje in socialno varstvo Romani emancipacija, Trajko Petrovski, Beograd, Srbija
 3. Rencont’roms nous – organizacija kulturnih dogodkov za večje vključevanje romske populacije, Nathanaël Vignaud, Rencont’roms nous, Toulouse, Francija
 4. Ready together/Pripravljeni skupaj, Jagoda Novak, UNICEF Hrvaška, Hrvaška
 5. Tradicionalna romska kultura na Slovaškem, Michal Kozubík, Inštitut za romske študije, Nitra, Slovaška
 6. Skupaj do znanja – uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanje Romov v Republiki Sloveniji, Zoran Ogrizek, Barbara Kejžar, Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Ljubljana, Slovenija
 7. Zagotavljanje dostopa do kakovostnih predšolskih programov romskim otrokom in njihovim staršem, Samanta Baranja, Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, Slovenija
 8. Mobilna svetovalna služba za Rome – na poti k opolnomočenju Romov, Tina Strnad, Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Slovenija
 9. Projekt Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje II, Maja Rupnik, LU Kočevje, Slovenija
 10. Socialno delo na terenu v občinah – dosežki in vizije za prihodnost (2012-2015), Igor Takáč, Izvajalska agencija slovaškega ministrstva za zaposlovanje, socialne zadeve in družino (IA MPSVR SR), Bratislava, Slovaška
 11. Zgodnje poroke – kultura ali zloraba, Barbara Mavrin, LU Kočevje, Slovenija
 12. Integracija romskih otrok, Ljiljana Tokić, Dječji vrtić Cvrčak, Beli Manastir, Hrvaška
 13. Projekt Spodbujanje možnosti dostojnega dela za romsko mladino v Srednji in Vzhodni Evropi, Verena Schmidt, Mednarodna organizacija dela, Budimpešta, Madžarska
 14. Vsak študent je lahko zmagovalec: zmanjšajmo osip med romskimi študenti, Teodora Krumova, Amalipe Center, Veliko Turnovo, Bolgarija
 15. Veselimo se podeželja, Beáta Danišová, Úsmev ako dar – centrum Mak, Trnava, Slovaška
 16. Vpliv izbranih vidikov življenjskega sloga in ekonomskega položaja na debelost med pripradniki romske manjšine v Južni Češki, Radka Prokešová, František Dolak, University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Health and Social Studies, České Budějovice, Češka
 17. Gradimo sodelovalni lokalni akcijski načrt – vloga socialnega raziskovanja, Oana Marcu Codici Social Research Agency, Milan, Italija
 18. Dobre ideje in slabe prakse na področju politične participacije italijanskih Sintov, Greta Persico, neodvisna raziskovalka, Italija
 19. MS4ROW: Mentorski sistem za izobraževalno in poklicno usmerjanje romskih deklet in žensk, Patricija Pavlič, CIK Trebnje, Slovenija
 20. Vključevanje romskih otrok v vzgojno izobraževalni proces na OŠ Mirana Jarca Črnomelj, Zlata Vranešič, OŠ Mirana Jarca Črnomelj, Slovenija
 21. Srečanje s pripovedništvom, Alenka Bašelj, Osnovna šola Šentjernej, Slovenija
 22. OŠ Bršljin  – vsi napredujemo, Mateja Hadler, OŠ Bršljin, Slovenija
 23. OŠ Bršljin – vsi sodelujemo, Metka Uršič, OŠ Bršljin, Slovenija
 24. OŠ Bršljin – vsi smo uspešni, Lidija Lampe, OŠ Bršljin, Slovenija
 25. Uporabnost platforme e-RR – primer iz prakse, Katarina Črtalič, OŠ Bršljin, Slovenija
 26. Romski voz na poti izobraževanja/Romski kotač na putu obrazovanja, Sanja Drakulić, Osnovna šola Orahovica, Hrvaška
 27. Sodelovanje za zdravje Romov, Julija Škarabot Plesničar, LU Kočevje, Slovenija
 28. Zdravstvena politika in ranljive skupine na Slovaškem, Peter Letanovsky, Generalni urad oboroženih sil Republike Slovaške, Ružomborok, Slovaška
 29. Promocija zdravja med Romi, Mojca Šenica, Zdravstveni dom Novo mesto, Slovenija
 30. Opismenjevanje romskih učencev: analiza govornih in bralnih zmožnosti, Tina Dović, OŠ Grm Novo mesto, Slovenija
 31. OŠ LA Grosuplje –Primeri dobre prakse, Janja Pečelin, OŠ LA Grosuplje, Slovenija
 32. OŠ LA Grosuplje – Izzivi, ki jih prinesejo rešitve, Antonela Vovk, OŠ LA Grosuplje, Slovenija
 33. Uspešno delo v razredu, Lili Vavžik, OŠ Grm Novo mesto, Slovenija
 34. Individualni program za učence Rome, Andrej Prah, OŠ Šmihel, Slovenija
 35. Izzivi v procesu vzgoje in izobraževanja romskih otrok v prilagojenem programu, Helena Prosen Zupančič, OŠ Dragotina Ketteja, Novo mesto, Slovenija
 36. Kamenčki v mozaiku strpnosti – ustvarjalno delo z romskimi učenci, Mojca Klobučar, Osnovna šola Šmihel, Novo mesto, Slovenija
 37. Srčki iz Kerinovega grma rastemo, Maja Koretič, Tamara Vonta, Teja Mešiček, Olivera Mirković, Jasna Hudorovič, Sarenka Hudorovac, CŠOD Leskovec pri Krškem, Slovenija
 38. Romski učenci v osnovni šoli s prilagojenim programom – pojav in reševanje nasilja, Jasna Banovec, OŠ Dragotina Ketteja, Novo mesto, Slovenija
 39. Delo z romskimi učenci na OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj, Jana Vranešič, Darinka Jerman, OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj, Črnomelj, Slovenija
 40. Pomen timskega dela na predmetni stopnji pri delu z učenci Romi, Petra Radujko, OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, Slovenija
 41. Zgodnje vključevanje Romov v predšolsko vzgojo Roma (RECI+) poročilo Hrvaške (ugotovitve raziskave), Lynette Šikić-Mićanović, Antropologija, Hrvaška
 42. En pristop, mnogo rešitev, Savka Savova, Hesed, Bolgarija
 43. SRAP – preprečevanje odvisnosti med mladimi Romi in Sinit, Elisa Trimeri, La Piccola Carovana Cooperativa Sociale, Bologna, Italija
 44. Uspešno izboljšanje bivalnih razmer in podpore skupnosti v Habitat for Humanity Bulgaria, Boryana Parvanova, Habitat for Humanity Bulgaria, Bolgarija
 45. Razvoj in uvajanje lokalne strategije družinske pismenosti, Ariana Stanca Vacaretu, Consortiul International LSDGC, Romunija
 46. Zdrave skupnosti – preoblikovanje lokalnega projekta v nacionalnega, Michal Kubo, Healthy Communities, n. p. o., Slovaška
 47. Mentorstvo in štipendiranje kot podpora romskim dijakom v srednjih šolah, Darko Kerekes, Radenka Vasiljević, Roma Education Fund, predstavništvo v Srbiji, Beograd, Srbija
 48. Romski otroci potrebujejo tudi organizirane neformalne aktivnosti v njihovem domačem okolju, Tina Cigler, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Slovenia

* Navedeni niso vsi projekti, ki se bodo predstavili, saj prijave še zbiramo.