Povezovanje in mreženje

Med odmori, tako ob kavi kot tudi med kosilom, bomo organizirali več priložnosti za mreženje, povezovanje, snovanje novih idej in navezovanje novih stikov. Konec prvega dneva bo v hotelu organizirana tudi večerna zabava za vse udeležence konference, ki je še dodatna priložnost za spoznavanje in tkanje stikov.