Informacije za medije

Dolenjske Toplice, 27. november 2015

Danes se v Dolenjskih Toplice zaključuje mednarodna konferenca »Širi obzorja – izkušnje in povezovanje za uspešno vključevanje Romov«

DSC_2479Organizator mednarodne konference »Širi obzorja – izkušnje in povezovanje za uspešno vključevanje Romov« je Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC Novo mesto), ki konferenco organizira v sodelovanju s partnerji projektov e-Roma Resource ter Finally – Finančna pismenost za Rome. Konferenca je potekala pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Povabilu na konferenco so se odzvale številne mednarodne in nacionalne institucije ter posamezniki. V dveh dneh se je na konferenci zvrstilo 260 udeležencev iz 12-ih evropskih držav. Na stojnicah projektne tržnice se je predstavilo 26 mednarodnih projektov ter primerov dobrih nacionalnih praks, v različnih delavnicah, delovnih skupinah, okroglih mizah ter plenarnem delu pa se je predstavljalo več kot 90 različnih prispevkov.

V četrtkovem plenarnem delu so med drugim kot uvod v konferenco svoje iztočnice podali Marjeta Gašperšič, direktorica RIC-a Novo mesto, mag. Stane Baluh, direktor Urada Vlade RS za narodnosti, mag. Branko Soćanac, direktor Generalnega urada vlade  Republike Hrvaške za človekove pravice in pravice narodnih manjšin, Emilia Venot, Agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo pri Evropski komisiji, Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic, Jožek Horvat Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije in Evropske romske zveze in Janja Rošer, predsednica Sveta romske skupnosti RS.

S konferenco so organizatorji želeli poudariti pomen povezovanja deležnikov na področju vključevanja Romov,  spodbuditi mreženje in sodelovanje med resorji in institucijami, oblikovati nova partnerstva, omogočiti izmenjavo dobrih praks skozi uporabo gradiv in materialov, pripravljenih v sklopu različnih projektov s področja vključevanja Romov.

Prvi dan konference je potekala tudi novinarska konferenca, na kateri so prisostvovali mag. Stane Baluh, direktor Urada Vlade RS za narodnosti, ki je podal kratko oceno izvajanja Nacionalnega programa ukrepov za Rome Vlade RS za obdobje 2010–2015. Napovedal je novosti v novem programu, ki je v pripravi. Nov program bo nadaljevanje starega, vseboval pa bo dve novi pomembni področji, in sicer romskim mladinskim organizacijam ter romskim ženskam in dekletom. Emilia Venot iz Agencije za izobraževanje, avdiovizualne umetnosti ter kulturo pri Evropski komisiji je predstavila možnosti za financiranje aktivnosti z različnih področij vključevanja Romov ter vlogo ter načrte Evropske komisije na področju mreženja ter predstavljanja rezultatov projektov za Rome. Jožek Horvat Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije, je poudaril pomen povezovanja ter izmenjave znanj med romskimi in ostalimi organizacijami, predvsem na področju izobraževanja ter romologije.

DSC_2577Marjeta Gašperšič, direktorica RIC-a, je ob koncu podala oceno obeh mednarodnih projektov, v sklopu katerih je bila organizirana konferenca.  Projekta Finally in e-Roma Resource se ponašata s kvalitetnimi rezultati, na katere je RIC Novo mesto lahko ponosen. Kljub temu pa obstaja dilema, kako bodo zagotavljali trajnost rezultatov. V projektu Finally je nastal izjemno kvaliteten program finančne pismenosti za Rome, ki je primeren tudi za druge ciljne skupine, posebej manj izobražene. Naš naslednji izziv je priti do politik in odločevalcev, ki bodo zagotovili sredstva za izvajanje programov tudi po zaključku projektov.

Platforma www.eromaresource.com predstavlja virtualno obliko konference. Njen namen je predstavljanje rezultatov ter na ta način zagotavljati trajnost projektov, ki so bili financirani iz javnih sredstev in bi morali biti dolgoročno dostopni vsem.

 

Dodatne informacije:

Ana Granda Jakše
t: 07 393 45 50, 041 750 265
e: ana.granda.jakse@ric-nm.si
w: www.broadenhorizons.siwww.eromaresource.comwww.project-finally.eu