Potrdila

Pojasnilo glede izdajanja potrdil

Vsi udeleženci konference boste prejeli potrdila o udeležbi.

Izvajalci predstavitev, predavanj oz. delavnic boste prejeli potrdilo o opravljenem dodatnem strokovnem delu kot izvajalci na mednarodni konferenci.

Udeleženci, ki boste sodelovali s kulturnimi ali drugimi predstavitvami, boste prejeli potrdilo o sodelovanju na konferenci.

Ker za isti dogodek posamezniku ne smemo izdati dveh različnih potrdil, boste

  • udeleženci,  ki  boste  na  konferenci aktivno  sodelovali  (izvajalci  predstavitev, predavanj  oz. delavnic), boste prejeli potrdilo o opravljenem dodatnem strokovnem delu;
  • udeleženci,  ki  boste  sodelovali  s kulturnimi ali drugimi predstavitvami, pa boste pozvani,  da  sami izberete med potrdilom o udeležbi in potrdilom o sodelovanju na konferenci.