Predsodki in stereotipi – izziv za vse (okrogla miza)

Danes so evropske institucije zavezane, da popravijo zgodovinske krivice proti Romom. V zvezi s tem so že sprejeli mednarodne dokumente in pravne akte, v katerih so obsodili rasizem, nestrpnost in sovražnost do romske skupnosti. Čeprav sta kulturna raznolikost in pluralizem deklarirana kot del skupne vizije sodobnih družb, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic, etnične identitete in osebnega dostojanstva vsakega posameznika, stereotipi in predsodki do Romov še vedno ustvarjajo konflikte in nasprotovanja v skoraj vseh evropskih državah, ter vodijo celo v nasilne rasistične napade na Rome. V vsakdanjem življenju so Romi diskriminirani in stigmatizirani na podlagi etnične pripadnosti. Kljub napredku na mnogih področjih družbenega življenja in na področju varstva človekovih pravic na splošno, smo bili v sodobnem času pogosto priča nastajanju in krepitvi posebnega fenomena anticiganizam ali romophobie. Bolj poglobljeno poznavanje zgodovinskih okoliščin je zato nujno potrebno za ozaveščanje prebivalstva o skrajnih posledicah sovraštva do Romov, ki se je izkazalo v uničevalnih načrtih nacizma v času 2.svetovne vojne, ki so imeli za cilj fizično uničenje Romov. Poznavanje zgodovinskih okoliščin bo prispevalo tudi k nadaljnjemu razvoju in emancipaciji romskega naroda v Evropi.

Na okrogli mizi bomo spregovorili o predsodkih do Romov in oblikah izražanja rasizma v sodobni družbi ter poskušali, skupaj z drugimi udeleženci, nakazati možnosti za odpravo predsodkov in rasizma in k preprečevanju in odpravi sodobnih oblik rasizma, nestrpnosti in ksenofobije.

 
 
 

Deli