Romski otroci potrebujejo tudi organizirane neformalne aktivnosti v njihovem domačem okolju

Tina Cigler, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Slovenia

Medtem ko se večina otrok po pouku udeležuje različnih aktivnosti, se romski otroci vračajo v njihovo nespodbudno domače okolje. Da bi jim omogočili boljše pogoje za razvoj smo vzpostavili dnevne centre v romskih naseljih. V teh centrih jim nudimo individualno pomoč pri domačih nalogah ter organiziramo različne skupinske aktivnosti za razvijanje socialnih in kulturnih spretnosti. V romskem naselju, ki nima organiziranih oblik predšolskega varstva, smo razvili program, ki sledi kurikulumu vrtca. Predstavila bom rezultate, dosežke in učinke programa.

 

 
 
 

Deli