Mentorstvo in štipendiranje kot podpora romskim dijakom v srednjih šolah

Darko Kerekes, Radenka Vasiljević, Roma Education Fund, predstavništvo v Srbiji, Beograd, Srbija

Predstavila bova rezultate projekta v šolskem letu 2014/15, s poudarkom na predstavitvi preventivnih aktivnosti  za zmanjšanje osipa med romskimi dijaki v srednjih šolah v Srbiji, še posebej tistih med romskimi dijaki, pri katerih je tveganje za opustitev šolanja največja.

 
 
 

Deli