Zgodnje vključevanje Romov v predšolsko vzgojo Roma (RECI+) poročilo Hrvaške (ugotovitve raziskave)

Lynette Šikić-Mićanović, Antropologija, Hrvaška

Kratek opis raziskave in metodologije, uporabljene za Zgodnje vključevanje Romov v predšolsko vzgojo  (RECI +), poročilo Hrvaške ter ključne ugotovitve raziskave v zvezi z dostopom in kakovostjo predšolskega / šolskega izobraževanja za romske otroke na Hrvaškem. Predstavljeni bodo najpomembnejši izzivi, s katerimi se soočajo romske družine. Ti vključujejo: i) Življenjske razmere in številni dejavniki revščine; ii) Domače okolje in okolje skupnosti; iii) Vloga romskih žensk, mater in negovalk; iv) Šolski uspeh in integracija ter v) Vrzeli v izvajanju.

 
 
 

Deli