Uspešno izboljšanje bivalnih razmer in podpore skupnosti v Habitat for Humanity Bulgaria

Boryana Parvanova, Habitat for Humanity Bulgaria, Bolgarija

Habitat for Humanity Bolgaria je nacionalna organizacija svetovne organizacije Habitat for Humanity International , ki deluje v več kot 90 državah po vsem svetu na področju stanovanjskih vprašanj in odzivanja na nesreče. Od leta 1976 je organizacija zgradila in popravila več kot 850.000 domov po vsem svetu ter zagotovila enostavna, cenovno dostopna stanovanja za več kot 5 milijonov ljudi. Habitat Bolgaria s svojimi dejavnostmi promovira koncept primernega bivalnega okolja kot osnovno človekovo pravico in ozavešča družbo v smeri odprave stanovanjske revščine. Organizacija podpira reševanje stanovanjskih vprašanj posameznikov in družin, ki niso lastniki svojih domov ali pa nimajo dovolj denarja za nakup, gradnjo ali najem stanovanja, kakor tudi oseb, ki živijo v neprimernih stanovanjih in ki nimajo zadostnih sredstev, da bi jih popravili in izboljšali.

Organizacija Habitat for Humanity deluje v Bolgariji od leta 2001, njene glavne dejavnosti pa so osredotočene na štiri strateške usmeritve:

  • Gradnja novih domov;
  • Mikrofinanciranje stanovanj brez obresti;
  • Mikrokreditiranje za izboljšave doma in energetsko učinkovitost stanovanjskih območij;
  • Usposabljanje – Finančno izobraževanje;
  • Sodelovanje pri razvoju politik in stanovanjske problematike ter zakonodaje, povezane s stanovanjsko politiko;
  • Izvajanje projektov socialnih stanovanj v okviru OP “Regionalni razvoj” ter izvajanje projektov za razvoj inovativnih izolacij iz recikliranega tekstila in tekstilnih odpadkov v okviru OP “Konkurenčnost”.

Naša predstavitev se bo osredotočila na naslednje pobude programa:

  • mikrokreditiranje za izboljšave doma in projekta »Socialna zaščita in odpravljanje deprivacije ogroženih otrok in mladostnikov v Bolgariji z izboljšanjem življenjskih pogojev in ostalo podporo, ki temelji na skupnosti«,
  • stanovanjski mediator – nova socialna služba, ki temelji na skupnosti,
  • izobraževalne delavnice, vključno s: Finančna pismenost in družinski proračun, Usposabljanje in Vzdrževanje doma.

 

 
 
 

Deli