Srčki iz Kerinovega grma rastemo

Maja Koretič, Tamara Vonta, Teja Mešiček, Olivera Mirković, Jasna Hudorovič, Sarenka Hudorovac, CŠOD Leskovec pri Krškem, Slovenija

Predstavili bomo celovit program vključevanja predšolskih romskih otrok v izobraževalni sistem, skozi utrinke našega vsakdana. Hkrati vas bomo seznanili tudi z učinki dosedanjega skupnega dela, načini formalnega in neformalnega povezovanja romske in ne romske skupnosti na vseh nivojih interakcije med nami ter predstavili primere dobre prakse zaposlovanja, usposabljanja in izobraževanja pripadnikov romske skupnosti.

 
 
 

Deli