Romski učenci v osnovni šoli s prilagojenim programom – pojav in reševanje nasilja

Jasna Banovec, OŠ Dragotina Ketteja, Novo mesto, Slovenija

Na Osnovni šoli Dragotina Ketteja se v zadnjih nekaj letih srečujemo s povečanim vpisom romskih učencev v prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. S povečanjem števila teh učencev pa se vsakodnevno srečujemo s situacijami, v katerih se pojavlja nasilje. Rada bi opozorila na pojav le-tega s strani romskih učencev, istočasno pa prikazala njegovo reševanje in ukrepe ob tem ter možnosti, ki jih imajo učitelji ob njegovem pojavu. V prispevku bom izpostavila konkretne primere iz šolskega vsakdana in reševanje teh situacij.

 
 
 

Deli