Opismenjevanje romskih učencev: analiza govornih in bralnih zmožnosti

Tina Dović, OŠ Grm Novo mesto, Slovenija

Predstavila bom izsledke raziskave o pismenosti romskih učencev šestih dolenjskih oziroma belokranjskih osnovnih šol ob koncu prve triade.

 
 
 

Deli