En pristop, mnogo rešitev

Savka Savova, Hesed, Bolgarija

Predstavitev modela Integriranega razvoja Romov, ki ga je razvil HESED in katerega cilj je prekinitev začaranega kroga revščine.

Model vključuje:

  1. Opravljanje storitev za socialno vključenost mladostnikov (12-15 let) s pomočjo integriranega preventivnega programa, ki temelji na razvoju življenjskih znanj in spretnosti,
  2. Socialne službe za nosečnice in starše otrok, starih 0-3 let,
  3. Alternativna služba za razvoj v zgodnjem otroštvu za otroke, stare 4-6 let, ki ne obiskujejo vrtca.

 

 
 
 

Deli