Kamenčki v mozaiku strpnosti – ustvarjalno delo z romskimi učenci

Mojca Klobučar, Osnovna šola Šmihel, Novo mesto, Slovenija

Predstavila bom primere dobre prakse pri delu z učenci Romi na OŠ Šmihel:

  • sodelovanje s starši in s prostovoljnimi organizacijami v njihovem domačem okolju (obiski romskega naselja),
  • svetovalna služba,
  • oblike in metode dela z romskimi učenci,
  • ustvarjalne delavnice (literarne, likovne, kuharske …) za uspešno integracijo romskih učencev in staršev v šolsko okolje,
  • obeleževanje romskega praznika z različnimi dejavnostmi (prireditve, obisk romskih predstavnikov, literarnih ustvarjalcev, glasbenikov …),
  • prilagojena bralna značka za učence Rome (spodbujanje veselja do branja in približanje knjige kot nepogrešljivega učnega pripomočka),
  • šola gostiteljica nacionalnega UNESCO projekta na temo Približajmo se romski kulturi …
 
 
 

Deli