Izzivi v procesu vzgoje in izobraževanja romskih otrok v prilagojenem programu

Helena Prosen Zupančič, OŠ Dragotina Ketteja, Novo mesto, Slovenija

Predstavljeni bodo osnovnih trendi, na katere kažejo opažanja in statistični podatki v postopkih vključevanja, vzgoje in izobraževanja romskih otrok v novomeškem prilagojenem programu Osnovne šole Dragotina Ketteja. V zvezi s tem bodo izpostavljeni ključni izzivi, s katerimi se pri delu z romskimi učenci vsakodnevno soočajo strokovni delavci na šoli, ter nekateri primeri dobre prakse.

 
 
 

Deli