Individualni program za učence Rome

Andrej Prah, OŠ Šmihel, Slovenija

Predavanje o nastanku in uporabi individualnega programa za romske učence: spoznavanje in poznavanje učenca – stanje, predlogi pomoči, cilji, standardi, spremljanje dela in napredka učenca, predlogi za delo z učencem v naslednjem šolskem letu.

Ob tem bom  s pomočjo projektorja pokazal primer individualnega programa.

 
 
 

Deli