Delo z romskimi učenci na OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj

Jana Vranešič, Darinka Jerman, OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj, Črnomelj, Slovenija

Predstavljeni bodo primeri dobre prakse vključevanja romskih učencev v aktivnosti, ki so organizirane na šoli (izleti, interesne dejavnosti, tekmovanja…).

 
 
 

Deli