Sodelovanje za zdravje Romov

Julija Škarabot Plesničar, LU Kočevje, Slovenija

Predstavila bom projektne aktivnosti in didaktično igro, ki smo jo razvili v projektu.

 
 
 

Deli