Promocija zdravja med Romi

Mojca Šenica, Zdravstveni dom Novo mesto, Slovenija

Predstavila bom zdravstveno vzgojne aktivnosti, ki jih izvaja zdravstveno vzgojni center v Zdravstvenem domu Novo mesto za izboljšanje zdravja Romov.

 
 
 

Deli