Zagotavljanje dostopa do kakovostnih predšolskih programov romskim otrokom in njihovim staršem

Samanta Baranja, Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, Slovenija

V okviru Predstavitve v konferenčni dvorani bomo predstavili projekt z naslovom Zagotavljanje dostopa do kakovostnih predšolskih programov romskim otrokom in njihovim staršem (2014 – 2016), ki ga financira Open Society Foundations. V okviru projekta skupaj s šestimi vrtci razvijamo tri modele dostopa do kakovostnih predšolskih programov:

  • model 1 je usmerjen v širjenje ponudbe kakovostnih predšolskih programov za romske otroke, ki niso vključeni v vrtec, in njihove starše;
  • model 2 je usmerjen v dvig kakovosti neposrednega vzgojno-izobraževalnega dela v oddelkih prvega (0-3) in drugega (3-6) starostnega obdobja, v katere so vključeni romski otroci;
  • model 3 je usmerjen k hkratnemu delovanju vrtca v smeri širjenja ponudbe za romske otroke, ki niso vključeni v vrtec, in njihove starše, ter višanja kakovosti neposrednega vzgojno-izobraževalnega dela v oddelkih, v katere so vključeni otroci Romi.
 
 
 

Deli