Vsak študent je lahko zmagovalec: zmanjšajmo osip med romskimi študenti

Teodora Krumova, Amalipe Center, Veliko Turnovo, Bolgarija

Predstavila bom izkušnje centra Amalipe pri zmanjšanju osipa med romskimi študenti ter uvajanje medkulturnega dialoga. Program povezuje študente, njihove profesorje in starše. Uvedel je predmet Romska kultura v državnih šolah. Vključuje več kot 37.000 šol in je prispeval k zmanjšanju osipa. Na stojnici bo predstavljeno tudi gradivo.

 

 
 
 

Deli