Vpliv izbranih vidikov življenjskega sloga in ekonomskega položaja na debelost med pripradniki romske manjšine v Južni Češki

Radka Prokešová, František Dolak, University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Health and Social Studies, České Budějovice, Češka

Predstavili bomo rezultate projekta Debelost in prekomerna telesna teža med pripadniki romske manjšine v regiji Južna Češka. Opozorili bomo na ugotovitve oz. razloge za debelost, povezane z življenjskim slogom in ekonomskimi pogoji ter predstavili rezultate antropometričnih meritev dostop do zdravstva in dojemanje debelosti v populaciji Romov. Udeležencem bodo na razpolago informativna gradiva in plakati.

 

 
 
 

Deli