Srečanje s pripovedništvom

Alenka Bašelj, Osnovna šola Šentjernej, Slovenija

V prispevku bo predstavljeno sodelovanje romskih učencev iz OŠ Šentjernej in umetnikov iz zavoda Bunker v projektu Igrišče za gledališče. Zavod Bunker je neprofitna organizacija, ki se ukvarja s sodobno umetnostjo. Za osnovnošolsko populacijo so oblikovali projekt Igrišče za gledališče, s katerim so želeli prenesti sodobno gledališče v šole po Sloveniji. Znotraj projekta so posebno pozornost namenili tudi ranljivim skupinam mladih. Romski učenci OŠ Šentjernej so skozi projekt spoznavali pripovedništvo kot del umetnosti, hkrati pa so se preizkušali tudi kot ustvarjalci. Sodelovanje je od umetnikov zahtevalo veliko prilagajanja v ciljih in metodah dela, kar pa je še dodatno bogatilo izkušnje vseh sodelujočih.

 
 
 

Deli