Socialno delo na terenu v občinah – dosežki in vizije za prihodnost (2012-2015)

Igor Takáč, Izvajalska agencija slovaškega ministrstva za zaposlovanje, socialne zadeve in družino (IA MPSVR SR), Bratislava, Slovaška

Predstavil bom nacionalni projekt Socialno delo na terenu v občinah, ki smo ga izvajali v obdobju 2012 – 2015, njegove dosežke ter načrte in vizijo za prihodnost.  Glavni namen projekta je bil izboljšati kakovost na področju socialnega dela z romskimi skupnostmi.

 
 
 

Deli