Skupaj do znanja – uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanje Romov v Republiki Sloveniji

Zoran Ogrizek, Barbara Kejžar, Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Ljubljana, Slovenija

Predstavili bomo različne aktivnosti projekta Skupaj do znanja, vključno z delom romskih pomočnikov na šolah, izobraževalnih inkubatorjev in izobraževalnih aktivnosti v romskih naseljih.

 
 
 

Deli