MS4ROW: Mentorski sistem za izobraževalno in poklicno usmerjanje romskih deklet in žensk

Patricija Pavlič, CIK Trebnje, Slovenija

Predstavitev rezultatov projekta, v katerem je bil razvit spletno podprt mentorski sistem za romska dekleta, ki ob podpori mentoric udeleženkam omogoča oblikovanje in nato uresničitev osebne izobraževalne in zaposlitvene poti.

 
 
 

Deli