Mobilna svetovalna služba za Rome – na poti k opolnomočenju Romov

Tina Strnad, Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Slovenija

Pri dnevnem srečevanju z Romi v Svetovalnem središču Novo mesto in v RIC-u Novo mesto smo spoznavali njihove potrebe, interese, predsodke, šibka in močna področja in ugotavljali, da potrebujejo drugačno, manj institucionalizirano pomoč in podporo tudi v okviru svetovalne dejavnosti. Kot odgovor na te ugotovitve je v letu 2007 nastal model mobilne svetovalne službe za Rome, saj se z ustaljenimi načini dela na njihove potrebe nismo mogli dovolj dobro odzivati.

Opredelili smo, da lahko mobilna svetovalna služba za Rome deluje kot terenski svetovalec ali kot posebna služba Svetovalnega središča Novo mesto.

Mobilni svetovalec dela z odraslimi Romi neposredno na terenu, v romskih naseljih, pomaga pa tudi udeležencem osnovne šole za odrasle in učencem v zadnjem triletju osnovne šole ter njihovim staršem. V naseljih izvaja osebno svetovanje in različne delavnice za odkrivanje in razvijanje poklicnih interesov, motivacijske obiske, se pogovarja s starši o izobraževanju, učenju, pomenu znanja, jim pomaga pri težavah, s katerimi se srečujejo zaradi nizke pismenosti ipd. Odrasle Rome motivira za iskanje zaposlitve, jim pomaga pri pisanju vlog, iskanju informacij, skratka, odziva se na vse njihove potrebe … S takšnim delom zagotavljamo organiziranje in izvajanje dejavnosti na način, ki med Romi vzbuja zaupanje in jih pritegne k sodelovanju.

Model Mobilne svetovalne službe za Rome smo nadgradili v projektu Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje II.

 
 
 

Deli