Integracija romskih otrok

Ljiljana Tokić, Dječji vrtić Cvrčak, Beli Manastir, Croatia

Predstavljen bo projekt Improvement of Position of Roma Children in Education in Baranja Region, katerega namen je omogočanje enakih možnosti in integracije romskih otok v izobraževalni sistema Hrvaške. V projektu razvijamo programe za medkulturni dialog in usposabljamo študente in strokovnjake različnih profilov za delo z Romi. V okviru projekta so romski otroci v predšolskem in šolskem obdobju pilotno vključeni v krajše vzgojno-izobraževalne programe.

 
 
 

Deli