Gradimo sodelovalni lokalni akcijski načrt – vloga socialnega raziskovanja

Oana Marcu Codici Social Research Agency, Milan, Italy

Predstavila bom, kako lahko socialno raziskovanje prispeva k politiki vključevanja na primeru oblikovanja lokalnega akcijskega plana mesta Bologne. Proces je pri skupnem oblikovanju ukrepov in prioritet za boljše vključevanje Romov vključeval tako različne institucije kot tudi politike in Rome.

 
 
 

Deli