Dobre ideje in slabe prakse na področju politične participacije italijanskih Sintov

Greta Persico, neodvisna raziskovalka, Italija

Predstavila bom analizo politik do romskih naselij in razlik med pristopi desničarskih in kasneje levičarskih lokalnih uprav v majhnem mestu na severu Italije.
Raziskava je bila izvedena v letih 2010 – 2015 z poglobljenim etnografskim delom na terenu (obravnave in poglobljenih intervjuji s ključnimi akterji, kot so socialni delavci, vzgojitelji, policisti, uradniki, učitelji, Sinti, itd.

 
 
 

Deli