Antropološka, jezikovna in dialektološka raziskava o Romih v SPV (Nemčija)

Center za izobraževanje, raziskovanje in socialno varstvo Romani emancipacija, Trajko Petrovski, Beograd, Srbija

Predstavili bomo projekt Antropološka, jezikovna in dialektološka raziskava o Romih v  Severnem Porenju –Vestfaliji. Projektne aktivnosti so usmerjene v folkloristiko, etnografske in dialektološke raziskava na tem območju. S folkloro mislimo  verbalne stvaritve širokih množic, ki odražajo njihovo življenje v različnih pojavnih oblikah. Beseda Folklora izhaja iz Folk = ljudi in Lore = smislu. V literarnem prevodu to pomeni: narodi znanja, ljudi modrost. Folklora je kompleksna zadeva in ima več vidikov. Srečamo jo v mestih, vaseh, v družinah. Romska folklora vsebuje pesmi, zgodbe, legende, anekdote, glasbila, plesi, carina, otroške igre, vzdevke, tradicionalne počitnice, romsko tradicionalno hrano, tradicionalne obleke, in nekatere značilne obrti, kot je npr. kovaštvo.

Projekt se bo začel z zbiranjem empiričnega gradiva s področja etno kulturne identitete. Registrirati bomo romsko folkloro (pesmi, zgodbe, legende, anekdote, itd). Etnografsko bo poudarek na opazovanje in proučevanje poročnih običajev, verskih običajev in strukturi družine. S področja dialektologije bomo analizirali romska narečja v Severnem Porenju-Vestfaliji, to so Gurbetian, Arlian, Kalderian, Lovarian in Sinti dialekt.

 
 
 

Deli